JIMMY KEY

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

1. Veri Sorumlusu:

JK MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. (“Jimmy Key” ve/veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine verdiğimiz önem gereğince kişisel verilerinizin, web sitemizde  https://www.jimmykey.com/  adresinde ve Jimmy Key mobil uygulamasında yer alan kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikaları ile bu aydınlatma metninde yer alan koşul ve şartlarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmekte olduğunu bilginize sunarız.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz:

Kimlik Verileri

 

Ad, soyad, uyruk, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, TC kimlik numarası, vergi numarası, medeni durumu, imza,

İletişim Verileri

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi,

Görsel ve İşitsel Veri

Mağazalarımızda fotoğraf, ses kayıtları, güvenlik kamera kayıtları,

Dijital Veriler

Web sitemizde IP adresi, konum bilgisi, çerezler

Diğer

Meslek, aylık ortalama geliri, sektör, çocuk sayısı,  ayakkabı ve beden numaraları, eğitim seviyesi, hangi sosyal medya mecralarını kullandığı, her türlü müşteri şikayeti esnasında sorunun anlaşılması için müşteri tarafından paylaşılabilecek kişisel veriler, kaç kere şikayette bulunduğu, geç cevaplanan şikayet sayısı, alışverişte kullanmayı tercih ettiği ödeme tipi, hobiler, elektronik haberleşme mevzuatı çerçevesinde iletişim izni verilip verilmediği, alışveriş mecra tercihi, alışveriş yapma sıklığı,

 

3. Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları:

Şirketimizden giyim ve aksesuar ürünleri almanız sürecinde işlenen yukarıda belirtilen kategoride yer alan kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işleniyor olduğunu bilginize sunarız:

a) Mağazalarımızda fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla ve özellikle;

 • Mağazalarımız ortak alanlarında oluşabilecek olası olumsuzluklar ile güvenlik ihlallerini giderebilmek için kamera kayıtlarının tutulabilmesi,

b) Müşterilerimizin hizmet alımı ile ilgili yürütülen her türlü sürecin yönetimi/takibi amacıyla ve özellikle;

 • Çeşitli kanallardan  (online, mağaza satış vb.) müşterilerimize giyim ve aksesuar ürünlerinin satılabilmesi; 
 • Kargo şirketleri tarafından kargonun son durumu hakkında sms ve mail aracılığı ile bilgi iletilebilmesi
 • Fatura düzenlenebilmesi, müşteriye iletilebilmesi ve tahsilat sürecinin yönetilebilmesi;
 • İtiraz, öneri, şikâyet ve geri bildirimlerin değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi;
 • Bu hizmet kapsamında müşteriye sms veya e-posta ile bilgi verilebilmesi, iletişim kurulabilmesi
 • Müşterinin yararlanacağı kampanya ile ilgili 3. kişiyle işbirliği yapılması halinde kampanya faydalarının sağlanabilmesi;
 • Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla müşteri memnuniyeti araştırmasının yapılabilmesi;
 • Tüketici hukuku mevzuatında düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi;
 • Kullanım/alışveriş alışkanlıklarının tespiti ve buna yönelik yeni imkân ve kampanyaların tarafınıza iletilebilmesi;
 • Müşteri deneyim ve taleplerinin takip edilebilmesi, düzenlenebilmesi ve iyileştirebilmesi;
 • Hizmet teklif ve önerileri müşterilerin ihtiyaç ve beklentisine tam uygun şekilde verebilmek için aylık gelir seviyesi öğrenilebilmesi;
 • Şirketimizin hâlihazırda üçüncü şahıslar ile birlikte yürüttüğü kampanyalar ile önümüzdeki dönemde yürütebileceği tüm kampanyaların müşterilerimize sağlayacağı faydayı da gözetebilecek şekilde hayata geçirilebilmesi, müşterilere bilgi verebilmek amacıyla iletişime geçilebilmesi,
 • Müşterilerin segmente edilebilmesi ve her segmentteki müşteri grubu için ihtiyaçların belirlenip özel tekliflerin hazırlanabilmesi,
 • Herhangi bir sebeple müşteri olma vasfını kaybeden eski müşterilerimizin segmente edilebilmesi,
 • Kampanya hedefi ve fizibilitesinin hesaplanabilmesi ile kampanya gerçekleşen raporunun hazırlanabilmesi,
 • Kampanyadan yararlanmaya hak kazanan müşterilerin ödülden yararlanmasının sağlanabilmesi ile segmente edilmiş bazı müşterilere hediye gönderiminin gerçekleştirilebilmesi,
 • Reklam, tanıtım, sosyal sorumluluk projeleri ile görüşme, röportaj, video ve fotoğraf çekimi, sponsorluk ve etkinliklerde bulunulabilmesi,
 • Sosyal medya, whatsapp, web portal, Google, çağrı merkezi gibi iletişim araçları vasıtasıyla üyelik/abonelik öncesi soruların yanıtlanması, şikayetlerin yanıtlanabilmesi ve müşteri veya müşteri adayı tarafından istenilen bilgilerin paylaşılabilmesi, ihtiyaç duyulabilecek hesaplamaların yapılabilmesi,
 • Müşterimizin özel talebi üzerine ürün teslimi amaçlarla ziyaret gerçekleştirebilmesi,
 • Müşterimizden gelen talep doğrultusunda kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme yapılabilmesi,
 • Fatura kesebilmek için mevzuat tarafından belirtilen tüm gerekliliklerin yerine getirilebilmesi,
 • Standart gereği sertifikasyonun sağlanabilmesi için akredite olmuş bağımsız firmalar tarafından denetim gerçekleştirilmesi, sonuçların tarafımıza bildirilebilmesi,
 • Ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya, tarife ve diğer faydaların sunulması, strateji belirlenmesi ve ölçülmesi gibi pazarlama aktiviteleri ile tüketici tercihlerinin analizinin yapılması ve bu amaçla iletişime geçilebilmesi
 • 5651 sayılı kanun gereğince log kayıtlarının tutulması ve internet alışkanlıklarının çerezler aracılığıyla takip edilebilmesi,
 • Bayilik sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilebilmesi

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili Hususlar:

Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 a, c, ç, e, f bentleri ile ile 8/2 maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere kanundaki istisna hükümleri uyarınca;

 1. Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla, mevzuatlardan veya sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak, Vergi Usul Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu,  Vergi Dairesi Başkanlıklarına, bankalar,  Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Mahkemeler, talep halinde mevzuat çerçevesinde belediyeler, adli merciler, icra daireleri vb. kamu kurumlarına aktarılmaktadır.
 2. Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi açısından olası bir yargılamada ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz, avukatlarımız ve adli merciler ile paylaşılabilecektir.

İstisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere;

 1. Müşterilerimizin daha sağlıklı hizmet alabilmesi amacıyla ve şirketimizin hâlihazırda üçüncü şahıslar ile birlikte yürüttüğü kampanyalar ile önümüzdeki dönemde yürütebileceği tüm kampanyalar dâhilinde “ad soyad, yaşanılan şehir, doğum tarihi, e-mail adresi, telefon numarası, cinsiyet” bilgileriniz, sözleşme ilişkisinde olduğumuz/olacağımız çağrı merkezi, anket ve araştırma şirketleri, SMS ve mailing hizmeti veren şirketler, danışmanlık şirketleri gibi üçüncü kişilerle; kampanya partneri olan ve müşteriye fayda sağlamaya yönelik sözleşme ilişkisi kurulmuş/kurulacak olan üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.
 2. Danışmanlar ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler, tekstil sektörü kapsamında destek hizmeti alınan firmalar, yetkili bayi,  şirketimizin iştirakleri, ana hissedarı, ana hissedarının iştirakleri ve bağlı olduğu risk grubundaki şirketler, pay satışı kapsamında muhtemel alıcılar, sözleşme kapsamında tercüme hizmeti alınan firmalar, kargo gönderim şirketleri, sms/mail gönderim şirketleri, fatura hizmeti veren firmalar, müşterilerle iletişime geçebilmek için sosyal medya hizmeti veren firmalar vb. anlaşmalı olduğu hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.
 3. Fiziki veya dijital arşiv hizmeti alınan; teknik ve idari altyapı ve elektronik sistemlerin kurulması, geliştirilmesi, bakımına yönelik hizmet alınan, çağrı merkezi hizmeti alınan üçüncü kişilere işin gerektirdiği ölçüde aktarılabilmektedir. 

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verilerinizi,

a) Mağazalarımızda yüz yüze veya elektronik sistemler üzerinden, online web sitemizde doldurduğunuz üyelik de dahil her türlü form, online mesajlaşma portalları (push web, web chat vb.) mobil uygulama, mağazalarımızda güvenlik kamerası, kargo şirketleri başta olmak üzere şirketimizin hizmet aldığı hizmet verdiği  iş ortaklığı halinde olduğu üçüncü kişiler, çağrı merkezi, web sitemiz, şirketimizin sosyal medya hesapları, whatsapp, SMS, web sitesi çerezler, e-posta gibi elektronik ortamda veya fiziksel olarak tarafınızca kaydedilen/gönderilen bilgiler, anketler, yarışmalar kapsamında ve mahkemeler ile diğer kamu kurumları aracılığıyla topluyoruz.

b) Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında kanundaki istisna hükümleri ile istisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aynı kanunun 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza ilkesine dayanıldığını belirtmek isteriz.

6. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları:

Bu konudaki ayrıntılı açıklama web sitemizde "https://www.jimmykey.com/"  adresinde yer almakla birlikte kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla şirket merkez adresimiz olan “Yedi Eylül Mh. Celal Umur Cd. No:6/E Torbalı İzmir” adresine yazılı olarak veya “jkmagazaciliktekstil@hs03.kep.tr” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine talebinizi göndererek aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz, başvurunuzda yer alan talepleri, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun,  Şirketimizin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret tarafınıza iade edilir.

Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili tüm detayların anlatıldığı toplam  6 madde olarak tarafıma bildirilmiş bulunan bu aydınlatma metnini özgür iradem ile, anlam ve sonuçlarını kavrayacak şekilde okuyup anladığımı ve bu konuda tarafıma gerekli tüm bilgilendirmenin yapılmış olduğunu beyan ederim.

 

JK MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş

KAMERA AYDINLATMA METNİ

 

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden JK MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş  tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için “jimmykey.com” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

 

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz ortak alanları ve mağazalarımızda işlenen “görsel ve işitsel kayıtlar” kategorisine ait kamera görüntü kayıt verisi, oluşabilecek olası olumsuzlukların tespiti ile güvenlik kontrolü yapılarak ihlallerin giderilebilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

3. Kişisel Veri Aktarımı

Söz konusu kişisel veri, olası bir hukuki uyuşmazlık veya yargılamada delil olarak kullanılabilmesi için, hukuka uygun şekilde talep edilmesi durumunda adli merciler, avukatlarımız, valilik başta olmak üzere mülki idari kurumlar ile kolluk kuvvetleri ve ortak bir sistem üzerinden yönetildiği için topluluk şirketlerimiz ile paylaşılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Belirtilen kişisel veriniz, kamera ikonu ile belirtilen kamera cihazları aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2-f bendinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine bağlı olarak işlenmektedir.

 

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “jimmykey.com” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan Yedi Eylül Mh. Celal Umur Cd. No: 6/E Torbalı İzmir” adresine yazılı olarak veya “jkmagazaciliktekstil@hs03.kep.tr” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.