JIMMY KEY

ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

 

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden JK Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için “www.jimmykey.com” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

 

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz tarafından hizmete sunulmuş bulunan çağrı merkezi ile iletişime geçmeniz sürecinde işlenen “kimlik, iletişim, görsel ve işitsel kayıtlar” kategorilerine ait kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir:

  • Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  • Etkin bir müşteri hizmetleri desteği sunulabilmesi için itiraz, öneri, şikâyet, soru, talep, iddia ve geri bildirimlerin tespiti, iyileştirmelerin yapılabilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve bildirimde bulunulabilmesi,
  • İhtiyaç halinde sorunun çözümü için işlem kaydına ulaşılabilmesi ve doğru işlem kaydına ait bilgilerin doğru kişiye iletilebilmesi,
  • Tüketici hukuku mevzuatında düzenlenen yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilebilmesi,
  • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi

 

3. Kişisel Veri Aktarımı

Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi için olası bir yargılamada ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz, avukatlarımız ve adli merciler ile paylaşılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen kategoride yer alan kişisel verileriniz, telefon görüşmesi yoluyla toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 - c, ç, f bentlerinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

 

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “www.jimmykey.com” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “Yedi Eylül Mahallesi Celal Umur Cadde No:6/E Torbalı İzmir” adresine yazılı olarak veya “[email protected]” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.